Dokument prezentuje analizę dostępności komunikacyjnej planowanego Śląskiego Centrum Innowacji dla placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Katowicach


 

Mapy dostępności

Mapy z punktami adresowymi placówek edukacyjnych i czasami dojazdów do Centrum Innowacji przy ulicy Kościuszki 90:

Czas dotarcia na miejsce: wtorek, 11.00

 

Liczba placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Katowicach

 

Typ liczba
Gimnazjum 47
Liceum ogólnokształcące 25
Liceum profilowane 1
Przedszkole 124
Punkt przedszkolny 8
Szkoła podstawowa 66
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 15
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością 1
Technikum 22
Zasadnicza szkoła zawodowa 14

 

Średni czas dotarcia środkami komunikacji publicznej i samochodem (w minutach)

 

Środek komunikacji min
mean_komunikacja 28
median_komunikacja 28
mean_samochod 11
median_samochod 12

 

Czas dotarcia komunikacją publiczną (rozkład)

 

 

Czas dotarcia samochodem (rozkład)

 

 

Średni czas dotarcia środkiem komunikacji publicznej z podziałem na typy placówek (w minutach)

 

Typ_grupa mean median
Gimnazja 29 30
Licea 23 21
Przedszkola 29 28
Szkoły podstawowe 29 29
Szkoły policealne 20 20
Szkoły zawodowe 28 28
Technika 26 22

 

% placówek mających dostęp komunikacją publiczną w określonym czasie

 

key value
do 15 min 10.22
do 30 min 48.61
do 45 min 36.84
do 60 min 4.33

 

% placówek mających dostęp komunikacją publiczną w określonym czasie - z podziałem na typ placówek

 

Typ_grupa do 15 min do 30 min do 45 min do 60 min
Gimnazja 8.51 42.55 44.68 4.26
Licea 19.23 50.00 30.77 NA
Przedszkola 9.09 48.48 35.61 6.82
Szkoła specjalna NA 100.00 NA NA
Szkoły podstawowe 7.58 48.48 39.39 4.55
Szkoły policealne 26.67 53.33 20.00 NA
Szkoły zawodowe NA 57.14 42.86 NA
Technika 13.64 50.00 36.36 NA

Typ_grupa do 30 min do 60 min
Gimnazja 51.06 48.94
Licea 69.23 30.77
Przedszkola 57.58 42.42
Szkoła specjalna 100.00 NA
Szkoły podstawowe 56.06 43.94
Szkoły policealne 80.00 20.00
Szkoły zawodowe 57.14 42.86
Technika 63.64 36.36

 

Placówki o najdłuższym czasie dotarcia komunikacją publiczną

 

Typ Nazwa Adres Transit.time.min
Przedszkole MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 91 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Adama 21, Katowice, Polska 55 min
Przedszkole MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 32 Szopienicka 29, Katowice, Polska 53 min
Przedszkole MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 61 Karliczka 21, 40-488 Katowice, Polska 53 min
Przedszkole NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BABALOO Mysłowicka 35A, Katowice, Polska 51 min
Szkoła podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. FRYDERYKA CHOPINA Przyjazna 8-9, 40-466 Katowice, Polska 50 min
Gimnazjum GIMNAZJUM NR 15 Karliczka 21, 40-488 Katowice, Polska 49 min
Przedszkole MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 72 Bielska 1, Katowice, Polska 49 min
Przedszkole PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WĘGIELEK Karliczka 21, 40-488 Katowice, Polska 49 min
Szkoła podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIEWCZĄT PŁOMIEŃ Karliczka 21, 40-488 Katowice, Polska 49 min
Gimnazjum GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ Wojciecha 7G, Katowice, Polska 48 min

 

Placówki, dla których różnica pomiędzy czasem dotarcia samochodem a komunikacją publiczną jest największa

 

Typ Nazwa Adres Transit_Driving_diff Transit.time.min Driving.time.min
Przedszkole MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 91 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Adama 21, Katowice, Polska 43 min 55 min 13 min
Przedszkole MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 61 Karliczka 21, 40-488 Katowice, Polska 41 min 53 min 12 min
Przedszkole NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BABALOO Mysłowicka 35A, Katowice, Polska 40 min 51 min 11 min
Gimnazjum GIMNAZJUM NR 15 Karliczka 21, 40-488 Katowice, Polska 38 min 49 min 11 min
Przedszkole MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 32 Szopienicka 29, Katowice, Polska 38 min 53 min 15 min
Przedszkole PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WĘGIELEK Karliczka 21, 40-488 Katowice, Polska 38 min 49 min 11 min
Szkoła podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIEWCZĄT PŁOMIEŃ Karliczka 21, 40-488 Katowice, Polska 38 min 49 min 11 min
Szkoła podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. FRYDERYKA CHOPINA Przyjazna 8-9, 40-466 Katowice, Polska 37 min 50 min 12 min
Gimnazjum GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ Wojciecha 7G, Katowice, Polska 36 min 48 min 13 min
Przedszkole MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 59 Wojciecha 49, Katowice, Polska 34 min 47 min 14 min

   


Obliczenia wykonano za pomocą Google Maps Distance Matrix API. Adresy placówek oświatowych pochodzą ze strony Systemu Informacji Oświatowej pod adresem https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (stan z 30 czerwca 2017). Dane w pliku JSON do pobrania ze strony https://medialabkatowice.eu/research/centrum_innowacji/centr-innowacji-schools-durations-complete-directions.json

Kontakt: karol.piekarski@medialabkatowice.eu