01.12.2017-15.01.2018 Exhibition Data for Culture. The city-forming role of cultural events

Wyniki badania wydarzeń kulturalnych w Katowicach przedstawione za pomocą map i wizualizacji danych.