21.09.2018 Seminarium Narracje o mieście w kulturze nadmiaru danych

Jak opowiadać historie w kulturze nadmiaru danych? W jaki sposób przekształcić duże zbiory informacji w narracje angażujące mieszkańców? Czy technologie sieciowe mogą pomóc w budowaniu miejskich tożsamości?

Research Raport Kultura w danych

Jak badać wydarzenia w kulturze (nadmiaru) danych? Czy potrzebujemy do tego nowych narzędzi i metod pracy? Przez kilkanaście miesięcy w grupie badaczy miasta, projektantów, programistów i badaczy danych poznawaliśmy ekosystem kultury w Katowicach. Zdobywaliśmy dane za pomocą mediów społecznościowych i serwisów online oraz ankietując kilka tysięcy uczestników wydarzeń.