Research Raport Kultura w danych

Jak badać wydarzenia w kulturze (nadmiaru) danych? Czy potrzebujemy do tego nowych narzędzi i metod pracy? Przez kilkanaście miesięcy w grupie badaczy miasta, projektantów, programistów i badaczy danych poznawaliśmy ekosystem kultury w Katowicach. Zdobywaliśmy dane za pomocą mediów społecznościowych i serwisów online oraz ankietując kilka tysięcy uczestników wydarzeń.

spacer Podcast Promenada na południe

Zapraszamy do wysłuchania nagrania ze spaceru ulicą Kościuszki, w którym wzięli udział Anna Dudzińska i Ryszard Nakonieczny. Dziennikarka i architekt rozmawiają o jednej z najważniejszych ulic Katowic, jednocześnie ją przemierzając. Rozpoczynają w okolicach placu Miarki i idą w górę ulicy.

21.09-31.10.2018 Wystawa Promenada na południe. Historia ulicy Kościuszki

Wzbudzająca zachwyt „wystawa miejskiej architektury” czy ruchliwa droga wylotowa z centrum na południe miasta? Wystawa o historii ulicy Kościuszki przygotowana na bazie unikatowych materiałów z Archiwum Urzędu Miasta, starych map, fotografii, szkiców szyldów sklepowych i planów architektonicznych.