03.03.2018 Warsztaty Badanie Budżetu Obywatelskiego Katowic

Budżet Obywatelski w Katowicach ma za sobą już 4. edycję. Co roku miasto przeznacza 20 mln zł, o których wydatkowaniu decydują mieszkańcy poszczególnych dzielnic. Nadrzędny cel działań to polepszenie wspólnej przestrzeni użytkowej. Z inicjatywy mieszkańców powstają nie tylko nowe chodniki, miejsca parkingowe, elementy małej architektury, czy nowe przestrzenie zielone. Pieniądze mogą być przeznaczone w zasadzie na każdy cel, który będzie uzasadniony i zbierze odpowiednią liczbę głosów.

07.03.2018 Spotkanie Jak wydarzenia kulturalne tworzą miasto? Dyskusja

Jeszcze parę lat temu nikt nie przypuszczał, że Katowice będą miastem kojarzonym z kulturą. W 2015 roku, po kilku latach wzmożonych inwestycji w infrastrukturę i wydarzenia kulturalne, poprzemysłowe Katowice dołączyły do prestiżowego grona miast kreatywnych UNESCO.