Punktem odniesienia dla autorów były przede wszystkim piktogramy przygotowane przez grafika i projektanta Gerda Arntza, a także książka Ottona Neuratha Modern Man in the Making (1939), przedstawiająca za pomocą wizualizacji historię nowoczesnego społeczeństwa.