Zadaniem grupy nie było stworzenie uniwersalnej i obiektywnej opowieści o historii miasta, lecz spojrzenie na Katowice – dzięki wykorzystaniu narzędzi do przetwarzania i wizualizacji danych – z nowej perspektywy.