FLORA COGNITA… ? Roślinni sąsiedzi w epoce smartfonów. Warsztaty

Data

2.10.2021, 10:00–17:00

Prowadząca

Magdalena Krzosek-Hołody

Rejestracja
Prelegenci

Magdalena Krzosek-Hołody

Absolwentka reżyserii dźwięku i komunikacji wizualnej

Absolwentka specjalności reżyseria dźwięku i komunikacja wizualna na krakowskiej AGH, a także kursów z zakresu architektury krajobrazu, florystyki i botaniki.

Aktualnie uczestniczka interdyscyplinarnego programu ‘Nature-Culture’ na Wydziale ‘Artes Liberales’ Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizuje pracę doktorską poświęconą relacji sztuki, ekologii i projektowania przestrzeni publicznych.

Autorka artykułów naukowych i krytycznych oraz współautorka warsztatów i wystaw.

Przez kilka lat pracowała w krakowskich i rzeszowskich instytucjach kultury i zajmowała się multimediami; związana była także z ruchami miejskimi.