Medialab Camp: wszystkie świetne pomysły, których nie zrealizowałam/em

Data

11–13.10.2019

Prowadząca
Rejestracja

Rejestracja dostępna będzie do 13.09.

Harmonogram
11
październik
|
18
30
20
30

Wykład na temat Arduino i sposobów jego wykorzystania

Ania Widera zaprezentuje możliwości, jakie daje wykorzystanie Arduino. Po spotkaniu uczestnicy warsztatów będą mogli lepiej się poznać i podzielić na grupy.

12
13
październik
|
10
00
17
00

Warsztaty

Spacer po obiekcie, znalezienie swojego „miejsca“.
Budowanie urządzeń elektronicznych osadzonych w przestrzeni obiektu.
Eksperymentalna interakcja z odbiorcami.

13
październik
|
17
00
18
00

Prezentacje stworzonych instalacji

Każda z grup zaprezentuje stworzony przez siebie obiekt.