Mikrogranty Medialabu: otwarte konsultacje

Przyznamy maksymalnie 8 mikrograntów w kwocie 2500 zł brutto (w uzasadnionych przypadkach może to być wyższa kwota do 4000zł brutto).