Muzak Antropocenu – instalacja dźwiękowa

Data

6.12.2019–06.01.2020, 18.00–19.00

Autor

Igor Zych

Realizacja

Projekt realizowany w ramach Mikrograntów Medialabu 2019