Rzeczywistość rozszerzona od podstaw. Warsztaty

Data

2.10.2021, 10:00

Prowadzący

Artur Gunia

Rejestracja
Prelegenci

Artur Gunia

Filozof, informatyk, kognitywista

Dr Artur Gunia, filozof, informatyk, kognitywista, adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: wzmocnienia poznawczego przy wykorzystaniu technologii rzeczywistości rozszerzonej i mieszanej, oraz ich wpływu na procesy poznawcze, filozofii transhumanistycznej zwłaszcza kwestii wolności morfologicznej i cyborgizacji. Prowadzi badania dotyczące oddziaływania robotów społecznych na ludzkie emocje. Autor pracy doktorskiej pod tytułem.: „Wzmocnienie poznawcze w kontekście transhumanistycznym. Teoria, praktyka oraz konsekwencje wpływu technologii kognitywnych na człowieka” i kilkunastu artykułów naukowych z zakresu oddziaływania technologii informatycznych na zdolności poznawcze człowieka.