Urbanistyczna zagadka centrum Katowic z czasów zakładania miasta | wykład

Data

Premiera: 20.12.2021

Wykład dostępny online
Prelegenci

Irma Kozina

historyczka sztuki

Zatrudniona w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Specjalizuje się w badaniach nad sztuką nowoczesną i współczesną, zajmuje się też metodami interpretacji dzieł sztuki oraz historią urbanistyki. W latach 1983–1988 studiowała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana K. Ostrowskiego. W 1997 roku uzyskała tytuł doktora w Uniwersytecie Wrocławskim, przedstawiając dysertację o pałacach i zamkach górnośląskich, napisaną pod opieką naukową prof. Dr hab. Ewy Chojeckiej.

W 2007 r. uzyskała habilitację w Uniwersytecie Warszawskim prezentując publikację „Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763–1955”. W ramach projektu Design Silesia przeprowadziła projekt badawczy, którego efektem jest m.in. publikacja „Ikony dizajnu w województwie śląskim”.

W 2015 r. wydała książkę poświęconą historii polskiego wzornictwa, zatytułowaną „Polski design”. Prowadzi też rubrykę „Ikony Designu” na łamach wydawanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich pisma „ARCH”.