Zielony modernizm wzdłuż południowego odcinka ul. Kościuszki. Spacer

Data

3.10.2021, 12:00–13.00

Rejestracja
Prowadzący

Ryszard Nakonieczny

Architekt, adiunkt

Ryszard Nakonieczny (1965), dr inż. arch., adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w latach 2004-2011 redaktor naczelny kwartalnika “Archivolta”, współautor i redaktor książek: Słynne wille Polski (Praha 2013) oraz Oblicza modernizmu w architekturze (Katowice 2013); współzałożyciel Fundacji Dom Modernisty; organizator spacerów architektonicznych, dziesięciu edycji Festiwalu Ogrodów w Katowicach; kurator wystaw w: Brukseli, Pradze, Ostrawie, Wrocławiu, Katowicach, Gliwicach, Bytomiu i Sosnowcu.