Media społecznościowe kulturalnym lustrem Katowic: Warsztaty analizy danych

Facebook Network Visualized with Gephi by haph CC BY-SA 2.0
Dzięki ustaleniu tzw. geografii wydarzeń wyodrębnimy najbardziej zaangażowane kulturalnie rejony miasta, a nawet pory roku, w których na danym terenie organizuje się najwięcej działań.