Promenada na południe. Dokumentacja projektu

Równolegle cały proces wspierali eksperci z różnych dziedzin – historycy, historycy sztuki, projektanci i analitycy danych. Umożliwiło to jeszcze lepsze zrozumienie projektu i odbiorcy.
Dzięki temu Promenada na południe. Historia ulicy Kościuszki to wystawa o jednej z najważniejszych ulic Katowic stworzona w duchu data-driven przez interdyscyplinarny zespół projektowy pracujący z wykorzystaniem metodyk zwinnych.
W czasie trwania wystawy prowadzone były badania ankietowe odbiorców. Ich wyniki pozwoliły zrozumieć motywacje i preferencje gości, a także zweryfikować, czy założenia projektu pokryły się z przewidywanymi reakcjami uczestników.