Architektoniczne atrakcje ulicy Kościuszki w Katowicach | wykład

Data

9.01.2022, 18.00

Premiera online

9.01.2022, godzina 18.00

Miejsce transmisji
Prelegenci

Irma Kozina

Historyczka sztuki

Specjalizuje się w badaniach nad sztuką nowoczesną i współczesną, zajmuje się też metodami interpretacji dzieł sztuki oraz historią urbanistyki.

W latach 1983–1988 studiowała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana K. Ostrowskiego.

W 1997 roku uzyskała tytuł doktora w Uniwersytecie Wrocławskim, przedstawiając dysertację o pałacach i zamkach górnośląskich, napisaną pod opieką naukową prof. Dr hab. Ewy Chojeckiej.

W 2007 r. uzyskała habilitację w Uniwersytecie Warszawskim prezentując publikację „Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763–1955”.

W ramach projektu Design Silesia przeprowadziła projekt badawczy, którego efektem jest m.in. publikacja „Ikony dizajnu w województwie śląskim”.

W 2015 r. wydała książkę poświęconą historii polskiego wzornictwa, zatytułowaną „Polski design”. Prowadzi też rubrykę „Ikony Designu” na łamach wydawanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich pisma „ARCH”.