Jak opowiadać ulicę? Spotkanie z autorkami projektu Promenada na południe

Data

13.11.2019, 16.00

Miejsce
Prelegentki

Członkinie grupy roboczej Kościuszki