MapLab: analiza i wizualizacja danych przestrzennych (2016)

Data

10.10–12.12.2015

Rejestracja

Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Program spotkań
9
październik
|
9
00
13
30

Research w Archiwum Miejskim

Podczas wizyty w Archiwum Miejskim w Katowicach dokonamy kwerendy materiałów źródłowych na temat ulicy Kościuszki. Interesować będą nas przede wszystkim informacje związane z budynkami: plany, szkice, projekty witryn i inne dokumenty. Pozyskane materiały wykorzystamy na kolejnych etapach realizacji projektu.

10
październik
|
10
00
18
30

Podstawy GIS i mapowanie ul. Kościuszki

W trakcie spotkania nauczymy się podstaw obsługi oprogramowania GIS, przejrzymy bazy danych na temat Katowic i wykonamy proste analizy. Ponadto przygotujemy materiały archiwalne dotyczące kamienic położonych przy ul. Kościuszki, które zostaną wykorzystane w projekcie Wczytani w Kościuszki.

17
październik
|
10
00
13
00

Wydarzenie towarzyszące: spacer ulicą Kościuszki

Spacer ulicą Kościuszki rozpoczniemy przy dworcu kolejowym, następnie pójdziemy w górę i na południe aż do skrzyżowania z ul. Gawronów. Przejdziemy najstarszy i historycznie najciekawszy odcinek tej najdłuższej ulicy Katowic, kończąc na historycznej granicy z Brynowem. Dowiemy się m.in. o katowickiej burżuazji początków XX wieku, o zawikłanych dziejach Parku Kościuszki, a także o Aleksandrze Śląskiej i Hansie Bellmerze – wszystko to w trójgłosie opowieści przewodnika, dokumentów epoki i żywej pamięci spacerowiczów.

20
październik
|
17
00
20
00

Badanie zasobów online

Wraz ze studentami kierunku Kultury Mediów na Uniwersytecie Śląskim przejrzymy zasoby sieciowe w poszukiwaniu danych źródłowych o ulicy Kościuszki. Znalezione treści umieścimy w bazie danych, by podczas kolejnego spotkania MapLabu przenieść je do Wikipedii.

27
październik
|
17
00
20
00

Badanie zasobów online 2

Podczas drugiego spotkania ze studentami kierunku Kultury Mediów na Uniwersytecie Śląskim przejrzymy zasoby sieciowe w poszukiwaniu danych źródłowych o ulicy Kościuszki. Zbadamy zdigitalizowane zasoby umieszczone w różnych repozytoriach. Znalezione treści umieścimy w bazie danych, by w przyszłości przenieść je do Wikipedii.

7
listopad
|
10
00
18
30

Wikipedia i mapowanie ul. Kościuszki

Nauczymy się, jak działa Wikipedia i jak dodawać do niej treści. Następnie przystąpimy do tworzenia szkiców artykułów, korzystając z opracowanych wcześniej danych na temat ulicy Kościuszki (treści ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a także skanów materiałów z Archiwum Miasta Katowice).

21
listopad
|
10
00
18
30

Narzędzia mapowe: OpenStreetMap, CartoDB

W pierwszej części spotkania będziemy kontynuować uzupełnianie Wikipedii. Następnie na podstawie danych z OpenStreetMap utworzymy interaktywną mapę budynków w serwisie CartoDB.

5
grudzień
|
10
00
18
30

Metody wizualizacji danych przestrzennych

Uczestnicy zapoznają się z metodami tworzenia wizualizacji danych przestrzennych. Poruszony zostanie problem przekształcania dużych zbiorów informacji w łatwą do zrozumienia i przystępną reprezentację graficzną z zachowaniem dobrych praktyk projektowych. Główne zagadnienia towarzyszące spotkaniu to budowanie znaczeń za pomocą wizualizacji w celu szybkiego tworzenia hipotez i wydobywania wiedzy z danych. Zobacz więcej.

12
grudzień
|
10
00
18
30

Narzędzia: Mapbox, Tilemill

Korzystając ze zgromadzonych wcześniej treści na temat ulicy Kościuszki, dowiemy się, jak za pomocą danych źródłowych w postaci arkusza utworzyć podkład mapowy w aplikacji Mapbox TileMill.

Mentorzy

Architekt i filozof zaangażowany w projekty dotyczące planowania partycypacyjnego, historii urbanistyki i analizy danych przestrzennych. Członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich i Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto. W ramach projektu Medialab Katowice prowadzi grupę roboczą Maplab, zajmującą się badaniami współczesnego i historycznego zagospodarowania miasta. Współpracuje z redakcją „Autoportretu. Pisma o dobrej przestrzeni”, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Paweł Marynowski

OpenStreetMap Polska

Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Śląskiej. Na co dzień pracuje jako front-end developer w jednej ze śląskich firm. W wolnych chwilach dokłada swoją cegiełkę do projektów OpenStreetMap oraz Wikipedia. Członek zarządu stowarzyszenia OpenStreetMap Polska.

Paulina Urbańska

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Projektant freelancer i nauczyciel akademicki, od 2011 roku pracownik macierzystej ASP w Katowicach w pracowniach Projektowania Informacji Wizualnej i Typografii, gdzie obecnie pisze pracę doktorską. Zajmuje się przede wszystkim projektowaniem informacji, publikacji i identyfikacji wizualnej. Współpracuje między innymi z instytucjami kultury: Medialabem Katowice i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Angażuje się w organizację wydarzeń projektowych i działania organizacji non-profit wykorzystujących narzędzia projektowe w celach edukacyjnych.