Miejskie historie. Co mówi miasto i jak o tym opowiadać?

Data

12.02.2020, 18.00–20.00

Miejsce
Uczestnicy dyskusji

Medialab: Anna Kopaczewska, Magdalena Chmiel
Kolektyw Niebotyki: Anna Syska, Adam Pisarek
Nasze muzeum: Tomasz Kontny

Prowadząca