Paradoks zielonego miasta. Wizualizacja danych jako narzędzie badawcze

Data

23.04.2016, 10.00–18.30

Rejestracja

Udział w warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Rejestracja do 8 kwietnia.

Fragment wystawy Apetyt na radykalną zmianę. Katowice 1865–2015
Prowadzenie

Paulina Urbańska

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Projektant freelancer i nauczyciel akademicki, od 2011 roku pracownik macierzystej ASP w Katowicach w pracowniach Projektowania Informacji Wizualnej i Typografii, gdzie obecnie pisze pracę doktorską. Zajmuje się przede wszystkim projektowaniem informacji, publikacji i identyfikacji wizualnej. Współpracuje między innymi z instytucjami kultury: Medialabem Katowice i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Angażuje się w organizację wydarzeń projektowych i działania organizacji non-profit wykorzystujących narzędzia projektowe w celach edukacyjnych.

Natalia Pietruszewska

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Projektant freelancer, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W latach 2012–2014 związana z uczelnią zawodowo – w pracowniach Grafiki Edytorskiej oraz Projektowania Publikacji Cyfrowych. Obecnie doktorantka macierzystej uczelni. Zajmuje się głównie projektowaniem identyfikacji i komunikacji wizualnej. Zainteresowana relacjami pomiędzy typografią a technologią oraz projektowaniem zorientowanym na użytkownika. Współpracuje z instytucjami kultury i przedsiębiorcami. Pracę projektanta traktuje jak działalność służącą rozwiązywaniu problemów.